Modern kommunikation

Kommunikation är ofta en digital förseelse idag och ofta talar vi med varandra med hjälp av tekniska lösningar istället för ansikte mot ansikte. Det är chattar, webbkonferenser, videosamtal och telefonsamtal som utgör våra största delar av kommunikationen. Den nya tekniken gör det också möjligt att ständigt hitta nya sätt att just kommunicera, dessa ser olika ut beroende på vad de är för område.

Kommunikation som kan förbättras eller förenklas är alltid att eftersträva. Inom telefoni så har IP-telefoni, telefonväxlar och telefonsystem varit stort för just företag. Aurora Innovation är stora inom just telefonsystem och erbjuder bland annat samtalsbokning, kösystem och anpassade lösningar för organisationer. Deras system heter TeleQ och en fördel med dessa system är just att de aldrig slutar att utvecklas. Samma sak gäller med att kommunicera via datorer och ha en möjlighet att hålla organiserade konferenser och lätt ta sig igenom ett möte utan att tekniken kraschar. Något som alltså inte var helt ovanligt förut. Idag handlar det istället om att tekniken ska hålla under vår stora press och därför klarar den helt enkelt mer.

tar samtal på företag

Behagligare att sitta i telefonkö

Med hjälp av tekniken så är det inte bara lättare för företagen att sköta sin telefoni, det blir till och med behagligare att hamna i telefonkö. Något som de flesta verkligen avskyr är att hamna i en lång telefonkö som sägs vara i 20 minuter. Det är däremot en sorts ny trygghet som inte tidigare funnits och detta erbjuder en att göra något annat i 20 minuter. Under tiden räknar de ner de som ligger före i kön. Nya funktioner på telefonerna gör också att vi kan ha telefonen på högtalarfunktion och med ett öra lyssna till vart man är i kön. Det bästa är dock att slippa köer helt och mötas av en samtalsbokning. Företaget ringer då upp vid lämplig tid. Ett system som fungerar väldigt bra för just landsting och kommuner.