Emojis förändrar sättet att kommunicera

Nu har alla människor en smartphone, och för att kommunicera lättast och snabbast så använder allt fler emojis. Detta har lett till att emojisar förändrar vårt sätt att kommunicera. Men frågan är om det är till det bättre eller det sämre?

3291591-macintosh-loggaVi har i tidigare artikel skrivit om internet och ställt oss frågan om internet förändrar vårt sätt att kommunicera, vilket du kan läsa mer om här. Nu kommer vi ställa oss frågan om emojis får oss att kommunicera på ett annat sätt. Och enligt en artikel i svd.se så har vårt beteende förändrats – och det kommer att förändras allt mer.

“Emojier har tagit över chattkonversationer och sociala medier. De har visat sig kunna förmedla enkla idéer och känslor genom bilder av dansande ballerinor, eldklot och leende skithögar. Som språk låter emojier oss kommunicera över världen, oavsett modersmål.”

Universellt språk

Som citatet säger så kan man kommunicera med emojis utanför sitt modersmål och de flesta förstår. Detta för att symboler är så universellt. Vad som blir allt mer intressant är att nu när symbolerna blir allt viktigare så blir de även allt viktigare att även dessa ska vara politiskt korrekta och ha olika hudfärger samt samkönade par. Detta är bara ett tecken på att symbolerna är här för att stanna. Men, för att vi inte ska tappa språket och det skrivna ordet så kanske man måste öva och anstränga si lite mer på den punkten? Nu är det bara att vänta in när tidens första emoji-bok kommer att skrivas.